Profil
 

Jeg har gennem mere end fjorten år arbejdet med indendørsdækning og specialprojekter i den danske telekommunikationsbranche (Mobilix, Orange og TeliaSonera).

Jeg er ekspert på mit felt og er kendt for at have en kreativ og fagligt funderet tilgang til projekterne – at følge den slagne vej, behøver ikke altid at være den bedste løsning.

Mit færdige produkt er altid af høj kvalitet og har undervejs været udsat for en kompromisløs og udpræget løsningsorienteret tankegang, hvor alle muligheder afdækkes - også de skæve.

Internationalt er jeg også kendt, idet jeg gennem årene har deltaget som gæstetaler på utallige telecom-konferencer verden over. Ligeledes har jeg deltaget som ekspertvidne inden for mobilkommunikation ved både by- og landsret.

 
Paul-Flemming Hermann