Det Distribuerede Antennesystem
 

En god og stabil indendørs mobilforbindelse og høj båndbredde forudsætter et godt og rent signal – et godt signal-/støjforhold.

Der er mange faktorer, som kan påvirke signal-/støjforholdet negativt, som for eksempel betonvægge, etageadskillelser, interferens udefra, energiglas etc.

Et dårligt signal-/støjforhold medfører, at mobilsamtaler afbrydes, og at alle former for trådløse dataforbindelser kører trægt.

For at imødegå disse udfordringer er det i dag nærmest en nødvendighed at etablere en radioinfrastruktur i forbindelse med nybyggerier.

Denne radioinfrastruktur er som oftest et distribueret antennesystem, et DAS, der understøtter nuværende og fremtidige trådløse teknologier.

 

Et distribueret antennesystem

  • tilføjer byggeriet værdi
  • differentierer byggeriet teknologisk
  • er enkelt og økonomisk at implementere under byggefasen
  • er fleksibelt mht. teknologi
  • sikrer nødvendige signalniveauer
  • kan integreres æstetisk i byggeriet
  • betyder at lejemålene – og lejerne - undgår omkostningstunge tidskrævende og besværlige efterinstallationer af for eksempel mobiltelefonidækningsanlæg.
 

 

"Der bør tages skridt til at sikre, at der

etableres tomrør og gøres plads til

moderne kommunikationsinfrastruktur

ved nybyggerier og byggemodning"

 

"Det er omkostningstungt at efterinstallere et distribueret antennesystem"

Højhastighedskomiteen, Januar 2010