TETRA-indendørsløsninger
 

TETRA er teknologien bag det fælles SINE-radiosystem, som beredskabsmyndighederne anvender. Det er et landsdækkende digitalt radiosystem, som bruges både i dagligdagen og ved større ulykker, hvor en fælles koordineret indsats er nødvendig.

I visse byggerier er det et krav fra myndighedernes side, at der er SINE-dækning indendørs, hvilket kan betyde, at det er behov for at installere en radioinfrastruktur, som sørger for den dækning.

radioDesign by Hermann er ekspert i indendørs antennesystemer og yder rådgivningsbistand inden for TETRA-løsninger.

radioDesign by Hermann kan for eksempel assistere ved:

  • Behovsafklaring
  • Definition af projekt
  • Udarbejdelse af RFP/udbud
  • Evaluering af tilbud
  • Opfølgning under implementeringsfasen

 

Alt sammen uvildigt og helt uafhængigt af leverandører.

 

 
"... at der er SINE-dækning indendørs ..."